Zabezpieczenie przed korozją

Dzięki zastosowaniu polimerowych podpór narożnych możliwość występowania korozji w obszarach gdzie może gromadzić się woda zostaje maksymalnie zredukowana. Dzięki temu każdy użytkownik bramy segmentowej Trend może cieszyć się atrakcyjnym wyglądem płaszcza bramy przez długi czas użytkowania
^